Od předloňského dubna probíhalo technologické vyklízení strojů a zařízení, redukce větrání s vybudováním více než šedesáti uzavíracích hrází a zastavením hlavního ventilátoru v lokalitě Chlebovice. Od loňska se ve čtyřech jámách chystala příprava na jejich zasypání. Výrazný pokles terénu kvůli poddolování už se neočekává.

OKD hodlá likvidovat Důl Paskov způsobem, který je pro tento typ dobývání ložiska černého uhlí standardní. Likvidace hlavních důlních děl mimo jiné spočívá v zasypání všech šesti jam na třech lokalitách. Pod zemí by tak měly zůstat miliony tun uhlí. Tři výdušné jámy by měly být likvidovány nezpevněným materiálem, tedy hlušinou z paskovské haldy, další tři pak zpevněným zásypem s vytvořením plynové jámy pro kontrolovaný odvod a čerpání důlních plynů. Součástí prací je i likvidace objektů, které se nacházejí v ochranném pásmu. Výjimkou má být například památkově chráněná těžní věž větrné jámy Žabeň v lokalitě Sviadnov.

Vyklizené zařízení ze šachty bývalého Dolu Paskov ještě poslouží při likvidaci tohoto dolu. Mimo práce spojené s technickou likvidací dolu pokračovaly na povrchu práce s tříděním strojů, zařízení a materiálu, jež se postupně demontují a vyklízí ze šachty. Jde například o důlní lokomotivy, zařízení důlních dílen, závěsnou drážku, spojovací i další materiál. Použitelné věci jsou předávány dále do OKD a vyřazené, nepotřebné jsou nabízeny k odprodeji mimo revír. Například lokalita Chlebovice, kde pracují kromě vrátného a obsluhy těžního zařízení a údržby vtažné jámy už jen elektrikáři, prošla i přípravou povrchu na likvidaci.