Záměrem firmy Efesto Invest s.r.o. je vybudování nového výrobního areálu ve Staříči pro společnost ITT, která v současné době vyrábí brzdové destičky v materském závode v Itálii v Barge a jejíž zájmem je rozšíření – přenesení části výroby do České republiky. Výrobní program bude obdobný sortimentu v Itálii, tj. budou zde vyráběny brzdové destičky pro různé značky osobních a nákladních aut. Předpokládaná roční produkce navrhovaného závodu je 18 milionu kusů brzdových destiček za rok, tedy cca 80 000 kusu za den.

Nová tovární hala o délce přes tři sta metrů a výšce téměř třináct metrů má stát na hranici katastru Staříče, Žabně a Paskova. Pár metrů od místa provozuje na rybníku svou živnost Vladimír Suder. „Tato továrna zde vůbec nepatří. Územní plán říká, že toto území je určeno pro průmyslovou zónu s řemeslnou výrobou. Výroba brzdových destiček je však chemický proces,“ zdůraznil Vladimír Suder s tím, že veškerá doprava bude jezdit v těsné blízkosti jeho rybníku. „Když spojím dopravu s odpady z továrny, tak můj rybník je ohrožen. Provozuji zde sportovní rybolov a také prodej ryb. Podle mého si těžko někdo půjde zakoupit rybu do blízkosti chemické továrny,“ doplnil Suder.

„Tím bude ohroženo nejenom mé podnikání, ale také samotná stavba rybníku. Rybník totiž při velkých deštích slouží k zachycení přívalové vody, což se po výstavbě továrny změní a může dojít k narušení statiky hráze,“ vysvětlil Suder, který téměř dvouhektarový rybník provozuje přes deset let a v jeho vodách je odhadem jeden a půl tuny ryb. „Navíc okolí rybníku je pro lidi z Frýdku-Místku odpočinkovou oblastí. Vede zde cyklistická stezka kolem areálu koní Pod Štandlem a pokračuje dále do Žabně nebo Staříče,“ řekl starosta Sviadnova David Novák.

„Na začátku roku jsme byli krajským úřadem jako obec informování o výstavbě této továrny. Pochopitelně jsme proti záměru výstavby napsali své připomínky. Nedávno nám přišla na obec nová studie E.I.A. Z ní na rozdíl od první studie vyplývá, že vliv na životní prostředí nebude tak veliký,“ vysvětlil Novák, který se mimo vlivu továrny na životní prostředí obává i nárůstu dopravy v obci. „Příjezdové trasy nejsou v plánu továrny vůbec řešeny. Řidiči kamionů si tak budou jezdit přes Sviadnov,“ doplnil Novák.

Podle odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě nespadá lokalita budoucího závodu do žádného ochranného pásma vodního zdroje. V tomto území ani v jeho blízkosti se podle úřadu nenachází žádný podzemní ani povrchový zdroj vody pro veřejné zásobování obyvatelstva. Vodní tok mezi budoucím závodem a rybníkem je hlavním zdrojem vody pro napájení rybníka, zvlášť v době sucha. Ten napájí i rybochovnou sádku, která je umístěna dále po toku. Pro terénní úpravy má být použit inertní materiál, který bude splňovat požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.