Lašský král Zdeňa Viluš I. alias Zdeněk Krulikovský v pátek 8. května vyrazil se svou družinou, armádou a dalšími příznivci na třetí lašský výplaz na Kozinec. Z Lašského kutlochu v hotelu Prosper královská družina za zpěvu lašské hymny a pod vlajkou markrabství vyšla směrem na Podolánky a Kněhyni k místu, kde ve středověku stával hrádek a kolem něj vznikla původní Čeladná. „Vrch Kozinec považujeme za kolébku Lachů. Při letošním výplazu jsme tam také našli dvě vejce z dinosaura, ze kterého se kdysi zásahem vyšší moci Stvořitele vylíhli první Laši. Nalezená vejce jsme pojmenovali Máňa a Viluš a uložili jsme je ve vitríně lašského kutlochu vedle lašské vlajky, dubové palice a dřevěného štítu symbolizujícího lašskou orlici,“ vysvětlil král Zdeňa Viluš. „Výplaz se vydařil, nálada i počasí byly výborné, a tak se nám cestou podařilo hladce zdolat nebezpečné peřeje na řece Čeladence, minout nový lašský muniční sklad, posilnit se na druhé lašské základně v hotelu Kněhyně a pod vedením zkušeného domorodého horského vůdce nakonec zdolat i památný vrch Kozinec,“ popsal atmosféru výplazu lašský král.

Ačkoliv akce Markrabství lašského bývají více či méně recesistické, historie vrchu Kozince coby „kolébky Lachů“ je skutečná. „Kníže Lecho je skutečná historická postava. V roce 805 padl u Kansburgu, když pomáhal českým kmenům v bojích proti Germánům. Ty sice porazil, ale sám v boji padl. Než však do této poslední bitvy odjel, založil na vrchu Kozinci hrádek. Zanechal po sobě také pergamen, v němž nabádal Lachy, aby na tomto místě založili svou říši. Výplazy na Kozinec, které nyní pořádáme, jsou na počest jeho odkazu,“ vysvětlil, teď už zcela bez recese, Zdeněk Krulikovský. O původu a historii Lachů už také vydal dvě publikace: Knížku pro každého Lacha a Lašsko – etnografický a kulturní region Moravy a Slezska. Kromě toho sestavil i lašsko – český slovník. Všechny publikace jsou k dostání přímo u lašského krále, v místeckém knihkupectví Bílek i na dalších místech v regionu.