„Trh vzdělávání 2009 proběhne v úterý 3. listopadu od 10.30 do 16.30 hodin ve velkém sále Národního domu v Místku na ulici Palackého 134. V letošním roce je nabídka vystavovatelů rozšířena také o možnosti studia pro dospělou populaci. Akce je tedy určena široké veřejnosti, nejen žákům vycházejícím ze základních a speciálních škol našeho okresu,“ upřesnila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Na této akci se každoročně prezentují státní i soukromé školy. Žáci a ostatní zájemci o studium mají možnost získat aktuální informace týkající se podmínek studia, přijímacího řízení, profilu absolventa určitého oboru, a mohou se seznámit například s ukázkami výuky a pracovní činností, případně poznat mimoškolní vyžití studentů a učňů. „Zástupci 70 škol z Moravy a Slezska spolu se zaměstnavateli a s poradci pro volbu povolání Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Frýdku-Místku jsou připraveni pomoci vycházejícím žákům při jejich rozhodování v profesní volbě a dospělým v orientaci v možnostech vzdělávání,“ vysvětlil ředitel frýdecko-místeckého úřadu práce Libor Černý.

Žáci budou moci využít také speciální počítačové programy, které umožňují testování zájmů vycházejících žáků a nabídku profesních oblastí, v nichž se tyto zájmy dají uplatnit. Kromě toho na Trhu vzdělávání budou moci shlédnout i videoklipy konkrétních povolání, názorné ukázky činností vybraných škol, případně pracovní činnost a odbornou specializaci zaměstnanců některých firem.

„Nabídku středních škol v okrese podpoří zaměstnavatelé z regionu, kteří mladým lidem představí reálné uplatnění absolventů jednotlivých nabízených vzdělávacích oborů. Zástupci firem budou připraveni zodpovědět otázky týkající se náročnosti povolání, podmínek nezbytných k výkonu konkrétního povolání, pracovního prostředí, pracovních pomůcek a podobně,“ dodal Libor Černý.

„Tato akce umožní zhruba 2 100 žákům vycházejícím ze základních škol okresu Frýdek-Místek zvolit si svou profesní orientaci a své budoucí povolání zodpovědně a úspěšně. Dospělým pak Trh vzdělávání nabídne možnosti dalšího vzdělávání a zvýšení kvalifikace, což se stává nezbytností pro perspektivní uplatnění na trhu práce,“ konstatovala mluvčí Jana Matějíková. Doplnila, že Trh vzdělávání pořádá Úřad práce ve Frýdku-Místku ve spolupráci se středními školami především z Frýdecko-Místecka. Vstup na akci je zdarma.