Akce, která se zde nekonala již několik let, je určena široké veřejnosti, zejména však nezaměstnaným, lidem hledajícím nové zaměstnání a studentům středních škol a učilišť, kteří ukončí v následujících měsících své studium. Vstup je pro všechny bezplatný.

„V době od 10 do 17 hodin se budou ve sportovní hale prezentovat firmy nejrůznějších oborů a zaměření se svou nabídkou aktuálně volných pracovních míst či výhledově obsazovaných pracovních pozic. Očekáváme účast několika desítek zaměstnavatelů okresu i blízkého okolí. Pro zúčastněné zaměstnavatele to bude příležitost nejen k propagaci firmy, ale především jedinečná možnost oslovit velké množství zájemců a najít nové zaměstnance,“ uvedla Markéta Uhrová, vedoucí Institutu trhu práce Úřadu práce ve Frýdku-Místku.

Osloveny budou střední školy a učiliště okresu s požadavkem, aby na trh uvolnily studenty 4. resp. 3. ročníků a informace bude předávána také nezaměstnaným osobám evidovaným úřadem práce. Organizaci Trhu pracovních příležitostí si vzali na starost pracovníci Úřadu práce ve Frýdku-Místku a Hospodářské komory ČR, kteří realizují projekt Evropského sociálního fondu s názvem „Institut trhu práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti“ (ITP). Tento projekt má přispět k rozšíření služeb zaměstnanosti, svou činnost zaměřuje zejména na nezaměstnané osoby a zaměstnavatele, dále na vzdělávací instituce, školy a další subjekty na trhu práce.

(mach)