Skupinky koledníků a distribuci pokladniček v našem regionu organizuje ve spolupráci s farnostmi a různými mládežnickými organizacemi, mezi které patří skautské oddíly nebo turistický kroužek. „V letošním roce máme zapečetěno 274 pokladniček na 23 městských a obecních úřadech. Koledníci jsou vybaveni zapečetěnou kasičkou s průkazkou, která slouží k případnému ověření totožnosti. Lidem za jejich štědrost dávají cukříky a kalendáříky,“ uvedla koordinátorka sbírky Renáta Zbořilová z Charity Frýdek-Místek. Kolednickou skupinku tvoří tři koledníci. V každé skupince musí být alespoň jedna osoba vybavena dokladem totožnosti, který se shoduje s údaji na průkazce k pokladničce.

Z daru, který lidé vhodí koledníkům do kasičky, pomůže 65 procent přímo místní charitě, zbytek je rozdělen na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské,

na pomoc potřebným v zahraničí, na celostátní projekty a na režie sbírky. „Výtěžek sbírky se využívá na předem schválené záměry,“ uvedl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Mezi letošní projekty patří nákup velkokapacitní pračky na Oázu pokoje, investice do budovy Domu pokojného stáří, podpora Dobrovolnického centra, zakoupení softwaru pro pečovatelskou službu, hrazení vzdělávání a supervize pro pracovníky v přímé péči. Poděkování koledníkům se uskuteční 6. února od 15 hodin v kině Vlast v Místku. Nebude chybět filmové představení.