Do ulic vyšly skupinky koledníků spolu s celkem 233 zapečetěnými pokladničkami, aby od lidí vybraly peníze na pomoc těm nejpotřebnějším – nemocným, handicapovaným, důchodcům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám. Loňská sbírka vynesla 1 592 531 korun, jež byly použity na provoz středisek, která Charita Frýdek-Místek provozuje. Dofi nancována byla například výstavba Centra odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře, a to ve výši 500 tisíc korun.

Na výsledek letošní Tříkrálové sbírky se ještě čeká. „Byli bychom moc rádi, kdyby sbírka vynesla přibližně stejnou částku jako loni. Máme však obavy, že tomu tak přece jen nebude a částka bude nižší," předjímala Renáta Zbořilová z frýdecko-místecké Charity, kde dnes ukončili počítání pokladniček z okolních obcí. „Z okolních vesnic máme téměř vše spočítáno a zítra budeme počítat pokladničky z města Frýdku-Místku," potvrdila. Mezi koledníky se najdou lidé různého věku a pohlaví.

„To, že se zapojí do Tříkrálové sbírky, je čistě na jejich dobrovolné bázi. Koledovat chodí tříčlenná skupinka, kde jeden z nich musí mít vždy nad patnáct let. Letos jsme měli na území města trochu problém s malým počtem koledníků," prozradila Renáta Zbořilová. Mezi ty nejaktivnější patří například Marie Masopustová z Frýdku-Místku. „Tříkrálovou sbírku si užívám. Jsem ráda, že mohu pomoci lidem, kteří to potřebují, což jsou nemocní a postižení," řekla Marie Masopustová, která se této sbírky účastní již čtvrtým rokem. A jakou má tato žena zkušenost se štědrostí lidí? „Dobrou, ale najdou se občas i takoví, kteří nám vynadají. Tohle ale rychle házíme za hlavu," vysvětlila Marie Masopustová. „Na druhé straně jsou i takoví, kteří na nás vysloveně čekají," dodala žena.

K takovým „čekajícím" například patří třiaosmdesátiletá Valérie Pašandová z Tošanovic. „Vzpomínám si, že k nám Tři králové kdysi taky chodili. V posledních letech k nám ale chodit přestali. Pokaždé jsem jim ale nějakou částku přispěla. Tato sbírka je tradiční, takže mám jistotu, že se vybrané peníze nakonec dostanou do těch správných rukou," řekla Valérie Pašandová. Dveře koledníkům otevírá i Alena Klečková z Frýdku-Místku. „Já přispívám každý rok, protože se jedná o velmi správnou věc. V průměru dávám vždy asi dvě stě korun. Protože jsem věřící, nejdříve přispěji v kostele, potom ještě dávám peníze, když ke mně koledníci přijdou domů," prozradila bez dlouhého přemýšlení sedmačtyřicetiletá žena. Letošní

Tříkrálový průvod centrem Místku se uskutečnil 5. ledna. Během čtrnácti dní, kdy sbírka probíhala, uspořádaly některé farnosti na její podporu Tříkrálové koncerty. Šlo o farnosti Morávka, Dobrá, Palkovice, Frýdek a také Místek.