„Podílelo se na ní nespočetné množství koledníků a její realizace by aele nebyla možná ani bez pomoci místních koordinátorů, obcí či farností. A tuto spolupráci symbolizují slova: Vstřícnost, ochota, trpělivost. Děkujeme! Srdečné poděkování patří i všem štědrým dárcům, kteří do Tříkrálové sbírky přispívali,“ konstatovala Tereza Staroščáková z frýdeckomístecké charity.

Po sečtení obsahu 341 kasiček, s nimiž letos koledníci převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara vyrazili napříč okresem, dosáhl celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Charitě Frýdek-Místek pro rok 2023 krásných 2 669 478 korun.

„Díky darům se budeme moci pustit do potřebných rekonstrukcí v našich pobytových zařízeních. Peníze dále pomohou při zajištění podpory pečujících, mobilní hospicové péče i zkvalitnění vozového parku terénních služeb,“ upřesnila Staroščáková.

Sbírku ve Frýdku-Místku, jak upozornila, provázely již tradiční akce pro veřejnost. V prvním týdnu se konal Tříkrálový průvod pořádaný místeckou farností a katolickým lidovým domem, kdy Tři krále na jejich pouti městem doprovodilo velké množství lidí.

„Pomyslnou tečkou letošní sbírky byl Tříkrálový koncert ve frýdecké bazilice, který se konal 15. ledna. Vůbec poprvé na něm účinkovaly scholy z Frýdku i Místku. Toto spojení okouzlilo nejen návštěvníky, a proto doufáme, že je takto uslyšíme i v příštím roce,“ doplnila charitní pracovnice.