„Na obecních a městských úřadech jsme v rámci Charity Frýdek-Místek zapečetili 293 pokladniček, což je více než loni. Některé pokladničky jsme dokonce pro zájem koledníků dopečeťovali ještě v průběhu sbírky. Výnos koledování činil 1 962 141 korun. Jedná se tedy o téměř šestiprocentní nárůst. Ve Frýdku-Místku jsme dokonce vykoledovali více než půl milionu korun,“ sdělila koordinátorka sbírky Renáta Mecová. Například ve Frýdlantu nad Ostravicí se vybralo téměř 150 tisíc korun, v Palkovicích přes 100 tisíc.

„Děkujeme všem koledníkům a těm, kteří se zapojili do organizace sbírky. Bez jejich nasazení a obětavosti by sbírka nebyla možná. Děkujeme také štědrým dárcům, kteří koledníkům otevřeli dveře,“ uvedl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Pětašedesát procent vykoledované částky, tedy přes jeden a čtvrt milionu korun, se vrací podle pravidel sbírky do Charity Frýdek-Místek. „Výnos sbírky využijí všechna naše střediska, každé z nich si samo spoluurčilo, co pro svou činnost a své klienty potřebuje,“ popisuje mechanismus využití ředitel Hořínek, „Mezi záměry tak máme například aktivity s dětmi a pro mládež, stejně jako podporu terénních služeb pro seniory a nemocné a stavební úpravy v pobytových zařízeních či dovybavení služeb pro psychicky nemocné.“