Tři králové, koledníci i běžní kolemjdoucí se vydali od kostela svatého Jakuba na místecké náměstí Svobody. Akce měla zároveň upozornit na Tříkrálovou sbírku, která byla zahájenana začátku ledna.

Koledníci navštěvují domácnosti, kterým požehnají a nad dveře umístí symbolický nápis. Tříkrálová sbírka potrvá až do 14. ledna, loni se na Frýdecko-Místecku podařilo vybrat přes 1,6 milionu korun. Výtěžek použije Charita Frýdek-Místek na provoz svých středisek, která se starají o seniory a postižené lidi.

Tři králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje přicházejí do domácností

Tři králové přinášejí přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování. Realizátory Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí jsou Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra. Při loňské sbírce shromáždili Ostravané na podporu potřebných lidí téměř 1,5 milionu korun. „Hlavním záměrem loňské i letošní sbírky je financování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie startovací byty, které budou sloužit lidem již od února 2015. Díky sbírce můžeme každoročně poskytovat také přímou humanitární pomoc lidem v nouzi formou potravin, drogerie a úvěrového jízdného," přiblížil využití shromážděných prostředků ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Na podporu Tříkrálové sbírky se uskuteční v pátek 9. ledna od 16 hodin Tříkrálová akademie v kostele Všech svatých v Ostravě-Hošťálkovicích. Pro tříkrálové koledníky je připraveno poděkování za pomoc ve spolupráci s Akademickým filmovým klubem v Kině Vesmír.

Pozor na podvodníky!

Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou koledníci, skupinky tří králů. Charitní koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetěnými ostravským magistrátem, které jsou označeny červenobílým logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje plnou mocí k nakládání s pokladničkou. „Údaje na průkazce vedoucího se shodují s údaji v jeho občanském průkazu. V případě pochybností je možné jej požádat o prokázání totožnosti," uvedla koordinátorka sbírky v Ostravě Veronika Curylová s tím, že celkem do ulic města vyjde přes tři sta tříkrálových skupinek, tedy okolo dvanácti set dobrovolných koledníků.

V období Tříkrálové sbírky se mohou na veřejnosti objevit i koledníci, kteří nezastupují Charitu a získávají nelegálně prostředky pro vlastní potřeby. Charitní koledníci jsou však na rozdíl od těch podvodných vždy připraveni k prokázání totožnosti. Do Tříkrálové sbírky se mohou dárci zapojit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Charitní koledníky mohou lidé v Ostravě a přilehlých obcích potkávat do středy 14. ledna, kdy se koledování uzavře. Pětašedesát procent výtěžku sbírky se vrací zpět do oblastní Charity, kde byly peníze vykoledovány, patnáct procent ze sbírky podpoří projekty diecézních Charit, 10% putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí a 5% jde na podporu projektů Charity ČR, zbývajících pět procent spolknou režijní náklady sbírky.