„Třinec má platný územní plán od roku 2011, k němu pak byly pořízeny tři změny, poslední byla zastupitelstvem schválena v minulém roce. Hlavními důvody, proč město začne v letošním roce pořizovat čtvrtou změnu územního plánu, jsou nová legislativa v oblasti stavebního práva, došlé podněty na pořízení změn v územním plánu a potřeba zúžení dopravního koridoru po dostavbě přeložky silnice I/11,“ vysvětlila vedoucí odboru stavebního řádu a územního plánování třinecké radnice Věra Pindurová.

Zdůraznila, že občané, kteří uvažují o změně zařazení svých pozemků v územním plánu, mohou žádosti podávat do konce února. Po zahájení projednávání změny už nové žádosti nemohou být zohledněny. V souvislosti s tímto krokem se město obrátilo na občany s prosbou o vyplnění tematicky zaměřeného dotazníku, který najdou ve zpravodaji nebo na webu města.