Městu se podařilo získat tento automobil od Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, organizační složky Ministerstva vnitra ČR. Klíče od automobilové stříkačky převzala primátorka města Věra Palkovská od zástupce zmíněné organizační složky Lukáše Kmece. 
 
O nabídku na bezplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu projevilo zájem město Třinec. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o převodu na své 45. schůzi 27. května 2024.

„Nová cisterna zvýší akceschopnost jednotky JSDH v městské části Třinec-Dolní Líštná. Přínos našich dobrovolných hasičů je velký. Mohli jsme jejich zásady vidět nedávno, kdy Třinec a okolí zasáhly prudké lijáky. I tentokrát se stali se velmi platnou součástí práce složek integrovaného záchranného systému,“ zmínila primátorka města.