„Kastrujte prosím své domácí kočky a kocoury, kteří se páří s těmi divokými a proto jejich populace stále roste. Kočky, toulající se po ulicích, mají různé nemoci a další zdravotní problémy a mnohdy tímto trpí. Lidé se navíc i zbavují nechtěných koťat odložením do různých zákoutí města. Těmto opuštěným zvířatům – jichž není málo – je náročné nalézt nové domovy, a útulky či spolky, které se tím zabývají, praskají ve švech,“ říká Gabriela Fojciková z oddělení ekologie krajiny odboru životního prostředí a zemědělství na třineckém magistrátu.

Lukáš Engelmann ve farnosti Frýdlant nad Ostravicí.
Mám rodinu, zaskočil kněz z Frýdeckomístecka věřící při mši. Z farnosti odchází

Ten stanovuje následující podmínky: Vyplnění žádosti o příspěvek (nejlépe přes smluvního partnera KasProCats kastrační program na www.obcekastruji.cz) a předložení originálu dokladu o platbě za kastraci od veterinárního lékaře (s datem zákroku a pohlavím zvířete) ne starším než tři měsíce. Proplacení proběhne buď na účet, nebo v hotovosti na pokladně magistrátu.

„Toulavé kočky a množství nechtěných koťat představují problém každého města, Třince nevyjímaje. Kastracemi docílíme, že toulavých koček bude v ulicích méně, a tím bude méně i znečišťování veřejného prostoru, méně exkrementů v pískovištích. Nehledě na to, že kočky mohou šířit nemoci a parazity,“ vysvětloval náměstek primátorky Ivo Kantor.

Panoramatická Stezka Valaška pod vrcholem Tanečnice na Pustevnách v Beskydech dne 18. února 2020.
Půjdete letos? Dobročinná výzva 32 vrcholů Beskyd startuje, o co přesně jde

I každý majitel kočky doma by měl podle něj k dané problematice přistupovat zodpovědně a nechat zvířata kastrovat. „Vzhledem k neutěšené situaci s toulavými a zdivočelými kočkami se Třinec rozhodl na kastrace domácích koček přispívat,“ zdůvodnil náměstek primátorky.

K TÉMATU

Neplatné mýty o kastraci

• Kočka by měla mít alespoň jednou za život koťata: Vyvráceno

• Kočka by se měla kastrovat až po první říji, případně nejdříve v roce života: Vyvráceno

• Chování kočky se po kastraci změní – přestane chytat myši: Vyvráceno

• Kastrace se týká jen koček, kocoury není nutné kastrovat: Vyvráceno

• Kastrace naruší vývoj tělesné konstituce kočky: Vyvráceno

(zdroj: Statutární město Třinec)

Co toulavé, opuštěné a zdivočelé kočky?

Jejich a kastrace jsou hrazeny z rozpočtu města Třince. Po polapení do odchytové klece, tzv. sklopce, je kočka podrobena veterinárnímu vyšetření, zbavena vnitřních i vnějších parazitů, případně je podle rozhodnutí lékaře navržena další léčba. Pooperační doléčba je zajištěna v prostorách městského útulku pro psy, který je pro tyto účely zařízen.
Kočka je nabízena k adopci (na stránkách města, prostřednictvím sociálních sítí města a spolků). Pokud se nepodaří zajistit adoptivní péči, shání se péče dočasná. Zdivočelé nesocializované kočky se vrací do místa odchytu. U zdivočelých koček se postupuje „Chyť, kastruj a vrať zpět“ metodou, která i zastaví růst kolonie těchto zvířat.
Dospělá kočka totiž může mít dva až tři vrhy ročně, což je v průměru deset až patnáct koťat ročně od jediné kočky (ta může být březí již v půl roce života). Zdivočelá kočka návratem do původní lokality nestrádá, na „divoký“ život je adaptovaná od narození v lokalitě odchytu. Divoké kočky jsou neochočitelné, tyto zvířata by naopak v zajetí trpěla. I u koček, co se nechají pohladit nebo i manipulovat s sebou, ale jsou zvyklé žít roky na ulici, je zaznamenáno, že lidskou péči špatně snášejí. (zdroj: Statutární město Třinec)