Hutnické město díky svým ekologicky uvědomělým obyvatelům počtvrté za sebou obhájilo v soutěži O keramickou popelnici prvenství a získalo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel symbolickou „zlatou“ keramickou popelnici.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě.

„Veliké poděkování patří především občanům našeho města. Na druhou stranu je na našich bedrech vytvářet k třídění co nejlepší podmínky, přičemž důležitou roli hraje dostupnost barevných nádob na tříděný odpad. Lze říci, že množství vytříděného odpadu je přímo úměrné snižující se vzdálenosti od sběrných míst. Proto je pro nás závazek i do budoucna, abychom podmínky pro třídění stále zlepšovali. Důležitá je také osvěta už u nejmenších dětí,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

Na základě spolupráce se společností EKO-KOM přibylo od loňska v Třinci téměř padesát nových barevných nádob a vzniklo přes dvacet nových stanovišť. V současné době tak mají občané v hutnickém městě k dispozici 630 kusů nádob na separovaný odpad na 220 stanovištích. Výborných výsledků ve třídění dosahuje Třinec také díky tomu, že jsou do systému třídění zapojeny i firmy, které kladou na ekologii, respektive na třídění odpadů velký důraz.

Samotná soutěž je rozdělena do tří kategorií – obce do 2,5 tisíce obyvatel, od 2,5 tisíce do 15 tisíc a nad 15 tisíc. Ve stínu zlatého Třince se radovali i další zástupci našeho regionu – v prostřední kategorii byl Jablunkov třetí a Kozlovice čtvrté. V nejmenších obcích se do první pětky dostala čtvrtá Krásná a páté Třanovice.