Třinečtí zastupitelé přistoupili k tomuto kroku po pěti letech od posledního zvýšení v roce 2010.

„Otázka zvýšení nájmů je předmětem diskusí už delší dobu," uvedl místostarosta Třince Ivo Kaleta. „Stávající nájemné, které činí ve většině městských bytů 38,05 koruny za metr čtvereční, je nedostatečné k pokrytí výdajů na opravy v bytových domech. Zvýšení nájemného umožní městu ve větší míře investovat do modernizace svého bytového fondu," konstatoval místostarosta. Částka za měsíční nájemné v městských bytech bude od příštího roku činit 45,66 koruny za metr čtvereční, podle radnice však stále bude v porovnání s cenami nájemného v Třinci nízká.

Radní argumentují i tím, že v okolních městech se částka za nájemné v městských bytech už předloni pohybovala minimálně na 50 korunách za metr a v současnosti mnohá města, jako je například Bohumín, přistupují v případě nájemného k licitaci.

Podle občanského zákoníku může město Třinec jako pronajímatel navrhnout nájemcům zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, přičemž navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nesmí překročit 20 procent.

„Aktuální nájemné 38,05 koruny za metr zvýšené o maximální zákonnou výši dvacet procent bude tedy činit 45,66 koruny za metr čtvereční. Srovnatelné nájemné obvyklé v Třinci bylo stanoveno znaleckým posudkem na 81 korun za metr čtvereční užitné plochy bytu," vysvětlila mluvčí třineckého městského úřadu Šárka Szlaurová.

Dodala, že zvýšení nájemného od ledna 2016 se netýká všech městských bytů komplexně.

Nájemné zůstane na původní výši v případě bytů v Hraniční ulici 278 na Kanadě, domu s pečovatelskou službou Oldřichovice 783, bytů s dotací v Konské 49, bytů s dotací v Hraniční ulici 211 a 279 a tam, kde to z důvodu poskytnuté dotace není možné. „Dále se zvýšení nájmu nebude týkat bytů se sníženou kvalitou a tam, kde již dnes je měsíční nájemné vyšší než 45,66 koruny na metr čtvereční. Celkem se zvýšení nájemného dotkne 668 bytů," shrnula mluvčí Šárka Szlaurová.

Město Třinec má ve svém bytovém fondu celkem 869 městských bytů od velikosti 0+1 po 4+1, přičemž největší zájem je o byty velikosti 2+1. Průměrná čekací doba od podání žádosti o byt je v Třinci zhruba dva roky.