Součástí stavby je rekonstrukce dvou zálivových zastávek a výstavba dvou nových zálivových zastávek. Projekt počítá i s novou dešťovou kanalizací. V rámci stavby vzniknou opěrné gabionové zdi, dojde k výstavbě nového veřejného osvětlení a osvětlení nových a stávajících přechodů. Investici završí rekonstrukce povrchu komunikace vedoucí kolem nového chodníku.

Městu Třinec se po dlouhých letech, kdy naráželo především na odpor majitelů některých pozemků, podařilo připravit podklady pro žádost o dotaci. Finanční podporu se také podařilo získat, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 15,4 milionu korun. Ze svého rozpočtu pak město na investici vynaloží 28,2 milionu korun.

U staveb obdobného typu, kdy je nutné jednat s velkým počtem vlastníků, mnohdy těžce dohledatelných, se musí bohužel s dlouhou dobou příprav před samotnou výstavbou počítat.