Návštěvníci jarmarku poznali mnohé tradice a zvyky spojené s Velikonocemi a s příchodem jara. Zazněla zde pěvecká vystoupení v podání mladých třineckých talentů pod vedením Dariny Szymeczkové ze Základní umělecké školy, Divadlo Kvelb z Českých Budějovic přivezlo masopustní zvyky. Děti se mohly svézt na dřevěném kolotoči s ruční klikou, vyzkoušet si střelbu z kuše a v kulturním domě Trisia si mohly vyrobit Morénu. Samozřejmě nechyběly ani stánky s řemeslnými výrobky a pochutinami.