Za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince v mezidobí získalo město pokutu ve výši 150 tisíc korun.

Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad, a tak je pravomocné.

Tiskové oddělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na svých webových stránkách uvedlo, že se zadavatel dopustil přestupku, když uvedenou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by pro tento postup byly splněny zákonné podmínky. Neprokázal, že došlo ke vzniku krajně naléhavé okolnosti, kterou nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil. Tento postup přitom mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Od konce roku 2016 zadávalo město Třinec ve standardním zadávacím řízení zakázku na údržbu komunikací. Postup zadavatele byl však napaden před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

„Město Třinec v průběhu zadávacího řízení zjistilo, že ceny soutěžené zakázky jsou v přepočtu o několik milionů korun nižší než dle původních smluv. Proto jsme šli do rizika výpovědi původních smluv s tím, že do doby ukončení původního zadávacího řízení jsme vybrali na takzvané mezidobí společnost s levnější cenou, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění. Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali s péčí řádného hospodáře a učinili vše pro zajištění ekonomicky výhodného smluvního vztahu pro naše město,“ vyjádřil se k situaci místostarosta města Třince Ivo Kaleta.