Umožní to dotace, kterou získaly ZŠ P. Bezruče, ZŠ Koperníkova, Jubilejní Masarykova ZŠ, ZŠ Slezská, ZŠ D. a E. Zátopkových a ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím.

„V nových učebnách se dětem bude daleko lépe pronikat do tajů přírodních věd a cizích jazyků. Moderní didaktická a výpočetní technika a zajímavé pomůcky přispějí nejen ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, ale měly by podpořit zájem žáků o probírané učivo a motivovat je k dalšímu studiu přírodovědných nebo technických oborů," shrnula třinecká starostka Věra Palkovská.

Školáci, kteří navštěvují ZŠ Petra Bezruče a ZŠ s polským jazykem vyučovacím, budou mít k dispozici moderně vybavenou učebnu pro výuku fyziky a chemie podobně jako žáci ZŠ Koperníkova, kteří se budou učit v nově vybavené přírodovědné učebně.

Děti z Jubilejní Masarykovy základní školy se mohou těšit na atraktivní jazykovou učebnu, která jim pomůže zlepšit jejich poslechové a konverzační dovednosti. „Výuku cizích jazyků máme na vysoké úrovni, ale moderní jazyková učebna nám doposud chyběla. Očekáváme, že kvalita výuky cizích jazyků se ještě zlepší a zvýší, protože se k výuce přidává technická podpora a technické zajištění. Když to řeknu lapidárně, vlastní peníze jsme na to neměli, a tak jsme se sdružili a šli do tohoto projektu společně s ostatními základními školami. Hodně nám pomohlo, že to celé zastřešilo město Třinec," řekl včera Deníku ředitel školy Ivo Klen a k přiklepnuté dotaci poznamenal: „Ve škole je velká radost, všichni jsme to vzali s povděkem. Myslím si, že výuka cizích jazyků bude zajímavější jak pro žáky, tak i pro učitele, do budoucna jim to hodně pomůže." Jubilejní Masarykova základní škola, kterou navštěvuje čtyři sta žáků, již disponuje například dvěma moderními počítačovými učebnami, dvěma jazykovými učebnami, pracovnami chemie, fyziky a environmentální výchovy a pěti interaktivními tabulemi.

Na ZŠ Slezská budou pro změnu dovybaveny tři odborné učebny fyziky, zeměpisu a společná učebna chemie a přírodopisu. Děti na ZŠ Zátopkových dostanou v příštím školním roce dárek v podobě nové odborné technické fyzikální učebny.