„Dlouhodobě v našem městě řešíme parkování. Tuto problematiku jsme uchopili pevně do rukou na základě zpracované Koncepce parkování s ohledem na kvalitu veřejného prostoru. Řešením je nejen výstavba nových parkovacích míst, ale hlavně hospodaření s nimi. Takže odstranění každého autovraku znamená uvolnění parkovacího místa a to se počítá,“ uvedla primátorka Věra Palkovská. 

Radnice měst mají od konce dubna páku na dlouhodobě odstavená vozidla, která v ulicích zabírají cenná parkovací místa. Přinesla ji novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, zejména její nově platná ustanovení týkající odtahů silničních vozidel a nakládání s vraky. Třinec i další města jako vlastníci komunikací tak mohou díky novele zákona snáze odstranit z ulic vozy, které sice ještě nejsou vraky v pravém slova smyslu, ale na první pohled je patrné, že už dosloužily. Stačí přitom, aby auta měla propadlou technickou déle než 6 měsíců, nebo neměla registrační značky.

Dříve se taková auta dala nechat odtáhnout jen v případě, že překážela v silničním provozu nebo z nich unikaly provozní kapaliny. Cestu k rychlejšímu odstranění nepojízdného vozidla bez registrační značky otevírá také další novinka, která opravňuje odbor dopravy ohledat a otevřít auto za účelem zjištění VIN kódu a majitele vozu. Situaci s autovraky v ulicích města mapují strážníci společně s odborem dopravy a na odstavená auta a vraky upozorňují magistrát také sami občané.

„Novelu vítáme, díky ní bychom ve spolupráci s odborem dopravy měli být schopni snížit počet uvedených aut na minimum. Vozidel, o kterých víme, že v současnosti dlouhodobě bez užitku stojí v ulicích a zabírají parkovací místa, je zhruba 13, z nichž již 3 se po kontaktu s majiteli podařilo odstranit. Ostatní jsou v řešení,“ dodal ředitel Městské policie Třinec Josef Kuźma.