Například úklid Kanady, který organizoval místní osadní výbor, proběhl 3. května. Opět se sešli zdejší obyvatelé všech věkových kategorií a vyrazili. Po práci krátce poseděli při kotlíkovém guláši, párku v rohlíku a sladké odměně. Všichni se shodli, že každý rok je na zemi méně odpadků a mění se i jejich skladba. Jsou ještě místa v lese, kde je potřeba velké nasazení, ale lidé alespoň v této části města odhazují odpadky na zem méně. Stále se ještě tvoří menší černé skládky, ale i to se zlepšuje. A velkých kusů odpadu odhozených do lesa bylo letos také méně.

Uklízelo se i v Oldřichovicích. I tuto akci organizoval osadní výbor, a to 4. dubna. V letošním roce bylo sesbíráno 15 pytlů odpadků.

Infuzní stacionář Nemocnice Třinec
V Nemocnici Třinec zvedli kapacitu infuzního stacionáře. Zkrátily se tím čekačky

V Neborech uklízeli občané 27. dubna na několika místech. Celkem bylo nasbíráno 9 pytlů. Do akce se zapojili mladí sportovci z místní tělovýchovné jednoty.

Celkem 32 pytlů nepořádku, ale i pneumatiky a další „harampádí“ … To je výsledek úklidu v Gutech. Osadní výbor se zaměřil na úsek od „Studánky“ až po hranici s Oldřichovicemi (k p. Lipkovi). Jen při úklidu potoku Javorový bylo naplněno odpady 21 pytlů.

Pokračoval i projekt „Stravenka“. Počátkem dubna se na Starém Borku do úklidu zapojilo 10 klientů, koordinátor, pracovník magistrátu a tři pracovníci Slezské diakonie. Celkově se podařilo uklidit 25 odpadových pytlů a několik pneumatik. Po ukončení se účastníci přesunuli na společné grilování a mimo stravenek byli všichni účastníci odměněni něčím dobrým k zakousnutí. Pracovníci Slezské diakonie toho využili k diskuzím s klienty.

Den prevence mozkové mrtvice v Nemocnici Třinec přilákal stovky lidí.
Den prevence mozkové mrtvice v Nemocnici Třinec přilákal stovky návštěvníků

Jarní čas bývá spojen s jarním úklidem i v Gymnáziu Třinec. Tradičně i letos uklízeli studenti a studentky  tříd 1. D a 1. E břehy potoka Křivce. A nejmladší – 1. A – se pustila do úklidu okolí školy. Přesto, že tuto lokalitu potoka Křivce mladí lidé čistí od nepořádku každý rok, tak i letos se našla spousta odpadu, kterou někteří nezodpovědní spoluobčané nevyhodili do kontejnerů, ale místo na sběrný dvůr naházeli do potoka.

Třinec se zapojil do celorepublikové akce „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“, a tím se přidal k více než třem tisícům podobných akcí po celé republice. Děkujeme všem, kteří se zapojili a udělali naše město zase o něco krásnější.