„Zhotovitel stavby části I dopisem z 27. května oznámil, že při realizaci staveb na území města Třince vznikly od 16. května okolnosti vyšší moci – povodně, jež brání v průběžném plnění povinností zhotovitele. Stavby se nacházejí v oblasti, ve které hejtman Moravskoslezského kraje vyhlásil stav nebezpečí,“ sdělila redakci Lada Bartošová, která je technickým manažerem projektu.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

„Existence vyšší moci bránila a v současné době opět brání zhotoviteli v plnění provádění stavby, stavební práce byly od středy 2. června úplně pozastaveny. V těchto dnech dochází ke zjišťování škod na realizovaných stavbách. Některá poškození si vyžádají likvidaci provedené části díla a její následné zhotovení, čímž může dojít k ohrožení termínu dokončení díla,“ naznačila Lada Bartošová. Termín je stanoven na 29. října.

Počasí a podmáčené podloží znemožňují pokračovat ve výkopových pracích a v terénních úpravách. „A nelze ani odhadnout, kdy se bude opět pokračovat,“ konstatovala Bartošová. „Veškeré povodňové škody budou uplatňovány z pojištění zhotovitele, městu hrozí škoda v podobě času,“ dodala. Zdržení je natolik výrazné, že nad termínem dokončení visí velký otazník. Bartošová naznačila, že firma v Třinci k 30. květnu provedla zhruba 9,7 z plánovaných 11,1 kilometru stavby.

Na území hutnického města povodně nejvíce zasáhly stavbu kořenové čistírny odpadních vod v Kojkovicích, kde voda kompletně zdevastovala již provedenou část, špatně dopadly i stavby na Folvarku a v Dolní Líštné. Podmáčené je i podloží zahrad, problémy jsou se všemi povrchy komunikací dotčených stavbou – Bartošová hovoří o „neustálém vymývání“ zhutněného materiálu nad výkopy vodou a o tom, že se objevují neřízené výmoly. „Deště nedovolují provedení asfaltového povrchu dalšího úseku na Nádražní a Těšínské ulici,“ uvedla s tím, že u nezpevněného podloží, které je nasáklé vodou, hrozí ve svazích jeho utržení a sesuv.