„V té době existovalo pouze několik pionýrských domů v okresních městech,“ upozornila současná ředitelka DDM Jablunkov Libuše Mitrychová.

Prvním ředitelem byl učitel Bohumil Smyček. Ve funkci ho v roce 1953 vystřídala Anna Szewczyková. Od roku 1960 se stav pedagogických pracovnic stabilizoval na tři. K Anně Szewczykové přibyly další dvě pracovnice, konkrétně Anna Tomanková a Helena Dudková, a v tomto seskupení pracovaly společně v DDM až do konce osmdesátých let.

„Jejich jména se po třicet let stala symbolem rozvoje zájmové činnosti v Jablunkově,“ konstatovala Libuše Mitrychová. Anna Szewczyková vykonávala funkci ředitelky plných 34 let.

Mitrychová zdůraznila, že práci s dětmi se věnovali také externí vedoucí, kteří vedli zájmové útvary a pomáhali zajišťovat příležitostné a prázdninové aktivity. K těm nejvěrnějším patřili: Š. Bojková, M. Czyž, K. Gorniak, bratři Jan a Josef Bojkovi, K. Kozielek, K. Karpecki, R. Hurta, E. Müller, W. Müller, O. Stonawská, J. Szewczyk, J. Volný, L. Dostál, J. Kedzior, F. Kačmaříková, L. Česlarová, M. Linková, J. Sagitariová, Petr a Lenka Dzieržavovi.

V současné době pracují v DDM čtyři interní pedagogické pracovnice a zhruba 35 až 40 externích vedoucích zájmových útvarů. „V porovnání s předchozími lety se zvýšil objem a naplněnost pořádaných příležitostných akcí a táborové činnosti. Výrazný je i stoupající počet dětí v kroužcích a tedy stále větší zájem ze strany rodičů i dětí o aktivně strávený volný čas,“ uvedla Mitrychová.


Současná podoba DDM Jablunkov.

„Velmi nás těší zvláště letošní rekordní návštěvnost, 886 zapsaných účastníků v 66 zájmových útvarech, které jsme dosáhli právě v roce 60. výročí založení DDM, a taktéž úspěchy našich svěřenců v různých okresních, krajských i celostátních soutěžích.“

„Ráda bych poděkovala všem stávajícím i minulým interním a externím pracovníkům za jejich úsilí, znalosti a za příkladnou práci, kterou věnovali svým svěřencům. Děkuji našemu zřizovateli, městu Jablunkov, bez jehož pochopení a pomoci by náš Dům dětí a mládeže neměl pro svou práci tak dobré podmínky, jaké v současnosti má. Věřím, že domy dětí a mládeže budou mít své místo v naší společnosti i spoustu dalších let,“ doplnila ředitelka jablunkovského DDM.