Pořízení magnetické rezonance bylo výsledkem společné dlouhodobé snahy vedení třinecké nemocnice a Moravskoslezského kraje jako zřizovatele zařízení, přičemž příprava projektu a jeho postupná realizace probíhala po dobu zhruba dva a půl let.

Nukleární magnetická rezonance (dále také NMR) reprezentuje typ přístroje z oblasti lékařské diagnostiky, fungujícího na bázi moderních šetrných technologií. Záměr pořízení nové diagnostické kapacity v podobě NMR vyšel z vize a strategie hlavních poskytovaných zdravotních programů v Nemocnici Třinec, které tvoří péče o ortopedické pacienty, péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami a péče o dětského pacienta.

V této souvislosti se jako maximálně přínosné jeví nulové zatížení pacienta radioaktivitou, což představuje velkou výhodu nejen pro děti, ale pro celé spektrum pacientů. V oblasti iktového programu magnetická rezonance umožňuje velmi přesnou diagnostiku (v lednu 2011 byl třinecké nemocnici udělen status iktového centra) a přináší rovněž moderní alternativu k dosud užívané invazivní artroskopii při indikaci problémů kloubního aparátu. Třinecký přístroj se vyznačuje rychlým procesem vyšetření a vynikající kvalitou výsledných snímků.

Celkové náklady, zahrnující pořízení přístroje magnetické rezonance a provedení příslušných stavebních úprav, činily přibližně 38 milionů korun, z čehož na pořizovací cenu samotného přístroje připadá 31 milionů korun. Přestavba prostor pro instalaci přístroje byla zahájena v březnu letošního roku, stavební práce byly dokončeny během 3 měsíců.

Do budoucna lze předpokládat relativně široké uplatnění a vytíženost přístroje, jehož zprovoznění by kromě výrazného zkvalitnění poskytované zdravotní péče mělo mj. významně napomoci zkrácení čekacích lhůt na vyšetření magnetickou rezonancí v rámci celého kraje. „Personál radiologického oddělení třinecké nemocnice se již měsíce připravoval na uvedení nového přístroje do provozu, zdejší primářka má s touto metodou dlouholeté zkušenosti,“ řekla Dagmar Pacutová z Odboru kanceláže hejtmana Moravskoslezského kraje.