Otevřený dopis příznivců zastávky Třinec Lyžbice vedení a zastupitelstvu města Třince

Vedení města a zastupitelstvo města Třince klame veřejnost

Uplynuly tři roky od shromáždění občanů a institucí na podporu vybudování železniční zastávky Třinec Lyžbice. Díky němu a souvisejícím aktivitám se podařil malý zázrak. Proti vůli vedení města bylo zahrnuto zřízení zastávky v Třinci Lyžbicích do přípravné dokumentace plánovaného železničního koridoru. Souhlas nakonec stvrdil svým podpisem i starosta Ing. Igor Petrov a dílo bylo zahrnuto do projektové dokumentace stavby. V roce 2005 se investor (SŽDC, s.o., čili stát) zavázal, že v rámci stavby železničního koridoru mezi Dětmarovicemi a Mosty u Jablunkova st.hr. postaví zastávku v Lyžbicích ze svých finančních zdrojů. Náklady na podjezd byly odhadnuty na 50 mil. Kč. Město Třinec se dle dohody mělo podílet jen na financování návazných komunikací k novému podjezdu. Letos však současná starostka již uvádí, že se částka na realizaci podjezdu by byla ve výši až 250 milionů korun a železniční zastávku shazuje ze stolu s vymyšleným odůvodněním, že město na ni nemá peníze, dráhy ji nechtějí financovat a že bez parkoviště a nového stání MHD ji nelze zřídit. V únoru 2007 je téma železniční zastávky předmětem jednání rady a zastupitelstva města Třince. Výsledek? Stavbu, na kterou se léta netrpělivě čeká a je projekčně připravena, zastupitelstvo odmítá, resp. odkládá na neurčito! Proč? Ptáme se s Vámi, občany Třince a okolí. Nemůžeme uvěřit, že naši zastupitelé si železniční zastávku Třinec Lyžbice nepřejí. Postup vedení města nás ale utvrdil v pocitu, že naši zastupitelé neprohlédli licoměrnost argumentů, kterými se vedení města snaží pohřbít železniční zastávku! Zaskočeni postojem města jsme navštívili dubnové veřejné zasedání městského zastupitelstva. Náš pokus o oslovení zastupitelů byl neúspěšný. Paní starostka se pokusila o nepřesvědčivou obhajobu svého počínání. Slíbili jsme přítomným, že naše vidění problému nabídneme prostřednictvím médií, což nyní činíme formou otevřeného dopisu. Chceme Vás - vážení zastupitelé, příznivci i odpůrci zastávky - přesvědčit, že naše usilování o vybudování železniční zastávky Lyžbice je dlouhodobě neměnné, nepolitické a že má výraznou podporu našich spoluobčanů. Jsme odhodláni je znovu oslovit, aby město Třinec zůstalo moderním a perspektivním městem!

Dovolujeme si našim zastupitelům a vedení města položit několik otázek:

1. Na základě jakého rozboru bylo rozhodnuto, že železniční zastávka není pro město prioritní. Potřebuje u rušné Jablunkovské ulice klidovou zónu? Podjezd se zastávkou je nadevší pochybnost nedělitelnou, vzájemně související investicí. Vypuštění zastávky nelze rozumět jinak, než že jde o její bojkot, který je v přímém rozporu se zájmy občanů města. Nástupiště, zastřešení, přístupové rampy a výtahy s napojením na podchod a zabezpečovací systém samobslužné zastávky je možné postavit s rozumnými náklady a minimem provozních komplikací jenom v rámci výstavby koridoru.

2. Kdo ze zastupitelů uvěřil tvrzení, že železniční zastávka nemůže sloužit bez nového parkoviště, nového stanoviště MHD či odbavovací haly? Zastávky MHD u Slovanu jsou funkční, jsou v těsném sousedství budoucí železniční zastávky. Pro koho je nezbytné parkoviště, když většina lidí z Lyžbic dojde pěšky. V okolí náměstí TGM byla v posledním roce zřízena řada nových parkovacích míst.

3. Nemají snad Třinečané nárok na snadno dosažitelnou železniční zastávku? Nádraží v Třinci bylo lokalizováno před téměř 140 lety se zřetelem na polohu rozvíjejících se železáren. Těžiště města se přesunulo do Lyžbic, ale nádraží zůstalo v železárnách.

4. Jak vysvětlíte občanům, že město odmítlo využít nabídku investora, tedy státu, na výstavbu funkční železniční zastávky Lyžbice bez finančního podílu města? Jakou aktivitu vyvinulo město ve prospěch realizace bezprecedentně výhodné investice? Proč jsou příznivci zastávky vydíráni a občané strašení předlužením města? Se zastávkou lze reálně počítat až v roce 2010.

5. Copak to není dostatečná doba pro město aby chybějící finance na parkoviště a stanoviště MHD hledalo v dosažitelných rozvojových fondech? Myslíme, že má-li město opravdu vůli šetřit, může tak dokázat na doprovodných stavbách, které s modernizací koridoru přímo nesouvisí a které mohou být odloženy.

6. Jak je možné, že mnohé menší obce neodmítají podobně důležité stavby spojené s koridorem na svých katastrech. Máme si myslet, že naši zastupitelé jsou při vyjednávání s investorem méně schopní? Řada obcí s omezeným rozpočtem dokázala jednat a vyřešit finanční krytí. Zajímají se zastupitelé o položky z rozpočtu města, které byly vynaloženy v posledních letech ve prospěch provozovatele MHD? Proč město neuplatní vůči Connexu - BUS Slezsko stejný postoj jako vůči železnici? Proč nenabídne privátnímu autodopravci, aby si postavil stanoviště autobusů za své? Protože vedení města uplatňuje dvojí metr!!

7. Jsou zastupitelé seznámeni se složitou ekonomickou situací obchodníků v okolí náměstí TGM? Chtějí pomoci drobným živnostníkům a přispět zřízením zastávky k větší atraktivitě centra města a uchování pestrého spektra obchodníků na podloubí? Potřebuji občané a obchodníci v tomto místě klidovou zónu?

8. Kolik let chtějí zastupitelé nechat občany města závislé na stávajícím nádraží? Kolik let budou zbytečně nuceni cestující používat vlakové spoje k nimž neexistuje jiné než časově zdlouhavé autobusové spojení nebo chůzi a drahé městskými taxíky?

9. Vadí našim zastupitelům, že odmítnutím železniční zastávky míří nejen proti Třinečanům, ale i proti občanům spádového okolí (kteří by zřízení zastávky uvítali) a diskvalifikují tak Třinec v jejich očích?

10. Kdo z vedení města přijme osobní odpovědnost a sdělí imobilním občanům, občanům se sníženou pohyblivostí anebo maminkám s dětmi, že zůstanou občany druhé kategorie, že jim i nadále bude vlak ztížen přístup na nástupiště nynějšího nádraží.

11. Čím město přispělo k propagaci železniční zastávky? Od čelních zastupitelů jsme neslyšeli jedinou kladnou reakci obhajující význam zastávky. V posledních letech převažovaly obstrukce, výmluvy, úhybné manévry a pasivní odpor. Očima nestranného pozorovatele je železniční zastávka Lyžbice jednoznačně ekologicky bezproblémovým pozitivním prvkem dopravní infrastruktury města.

12. Jak město naložilo s kladným postojem svých občanů podporujících výstavbu zastávky? Bagatelizovalo množství sebraných podpisů v petiční mikroakci, ignorovalo souhlasné stanovisko více než 450 studentů třineckého gymnázia.

13. Proč město vráží klín mezi příznivce a odpůrce zastávky? Proč se pokouší spekulovat a dávat na roveň množství odpůrců a příznivců zastávky? Aby zastřelo skutečný stav! Zastávka Lyžbice se totiž stane i pro občany, kteří s ní nesouhlasí a kteří ve většině bydlí v jejím okolí, výrazným přínosem. Pro občany bydlící za tratí se po dokončení koridoru poskytne excelentní dopravní alternativu. Investor koridoru garantuje splnění náročných hygienických norem a po dokončení koridoru dojde ke snížení hlučnosti v okolí tratě i oproti dnešnímu stavu.

14. Kdo zaručí, že po zablokování výstavby zastávky v rámci připravovaného koridoru, bude město schopno a ochotno vyjednat v novém stavebním a územním řízení souhlasná stanoviska dotčených orgánů a organizací? Kdo zaplatí markantní prodražení samostatně budované zastávky? Umí si zastupitelé představit, oč komplikovanější by byla stavba za plného provozu koridoru?

15. Uvědomili si naši zastupitelé, že o železniční zastávce rozhodují jako by byla jen jejich? Každá železniční zastávka je i majetkem veřejným, slouží veškeré cestující veřejnosti. Proto by měli vyhlásit místní referendum o potřebnosti železniční zastávky.

Jménem příznivců železniční zastávky Třinec Lyžbice se obracíme na zastupitele Třince s požadavkem na revokaci předchozích rozhodnutí odmítajících výstavbu zastávky v rámci III. železničního koridoru. Věříme, že naše prosba bude vyslyšena, a že se podaří obnovit jednání s investorem SŽDC, s.o. , ČD, a.s. a dalšími zainteresovanými stranami. Věříme, že zájem většiny občanů se ztotožní se zájmem Třinecké radnice a zastávka bude dokončena spolu s podjezdem a celým koridorem!