„Cílem této akce je umožnit středoškolským učitelům seznámit se přímo v praxi s technologií a metodami v hutnictví včetně nových trendů. Díky těmto získaným poznatkům mohou tyto novinky využívat přímo ve vyučovacím procesu,“ řekl ředitel pro personalistiku a administrativu Boguslaw Heczko s tím, že učitelé absolvující stáž vyučují na svých školách strojírenství, elektrotechniku a chemii.

Program jejich stáže bude rozdělen na dvě části. První část je společná, a to film o Třineckých železárnách nebo přednáška na téma Nové trendy v hutnictví. Ve druhé části budou učitelé rozděleni podle specializace a projdou zejména výrobními provozy, jako výroba železa a oceli, válcovna předvalků a hrubých profilů a válcovna drátů a jemných profilů. Během stáže navštíví také ostatní organizační útvary Třineckých železáren a dceřiné společnosti, jejichž činnosti přímo souvisí s vyučovanými předměty na uvedených školách.

„Celkové zhodnocení stáže bude provedeno na závěr praxe. Jeho účelem bude zapracovat získané zkušenosti do připravovaného školního vzdělávacího programu oboru hutnictví,“ doplnil Heczko s tím, že již loni v létě se obdobné stáže zúčastnili tři učitelé Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku. (mach)