Počet stipendií není omezen, ale záleží na odborné připravenosti jednotlivých uchazečů. „Každoročně poskytujeme stipendium asi patnácti vysokoškolákům. Podmínkou pro poskytnutí podnikového stipendia v minimální výši 1,5 tisíce korun měsíčně jsou skutečný zájem o zaměstnání v naší firmě, ukončení druhého, třetího nebo čtvrtého ročníku vysokoškolského studia a dobré studijní výsledky. Studijní prospěch za poslední ročník musí být do dvou celých,“ uvedl ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren Boguslaw Heczko.

Podle něj v těchto dnech zahájilo v třinecké firmě svou nástupní praxi jedenatřicet absolventů vysokých škol, jedna třetina z nich dostávala stipendium od železáren i v minulých letech. „Stipendisté navíc mají před ostatními studenty škol vždy přednost při přijímání do naší firmy,“ dodal Heczko.

Závazkem pro stipendistu je podle personálního ředitele třinecké firmy každoročně prokazovat dosažené studijní výsledky, dvakrát za semestr konzultovat aktuální problémy s určeným mentorem z Třineckých železáren, vypracovat diplomovou práci pro třineckou firmu a odpracovat po ukončení studia nejméně pět let v Třineckých železárnách. Od roku 2002 přijala třinecká hutní firma téměř dvě stovky vysokoškoláků.