Trvala čtyři a půl měsíce a stála 46,5 milionu korun. Rekonstrukce mezioborové jednotky intenzivní péče (JIP) podle vedení Nemocnice Třinec přinesla zlepšení standardu poskytování komplexní péče, snížení rizika přenosu nozokomiálních nákaz a zvýšení bezpečnosti pacientů. Ti mají nově k dispozici 11 jednolůžkových boxů.

„Původní dispoziční stav již nevyhovoval potřebám současné medicíny. Postele ve vícelůžkových pokojích byly odděleny jen formální zástěnou a prakticky neumožňovaly izolovat jednotlivé pacienty od sebe. Předešlé dispoziční řešení jednotky intenzivní péče mělo nevhodně rozmístěna pracoviště za filtry a rozloženy obslužné místnosti v prostoru JIP," řekl ředitel nemocnice Tomáš Stejskal s tím, že nevyhovovala vzduchotechnika a inženýrské sítě.

Stavební úpravy se dotkly celého druhého podlaží bloku E, kde se JIP nachází, a částečně dalšího podlaží. Zcela nový kabát dostala elektroinstalace, změnami prošly vodovodní a kanalizační rozvody, nového řešení se dočkaly měření a regulace. „Nová vzduchotechnika zajišťuje tlakové poměry a míru čistoty prostředí JIP. Dosavadní čtyř a pětilůžkové pokoje byly přestavěny na jednolůžkové boxy s celkovou kapacitou 11 lůžek. V šesti boxech je zvýšena výměna vzduchu tak, aby vyhověly léčení po kostních operacích," popsala mluvčí nemocnice Jolana Filipová.

„Boxy dávají pacientům větší soukromí a zlepšují hygienicko-epidemiologický režim. Oddělené boxy také snižují riziko přenosu nozokomiálních nákaz, které vznikají v příčinné souvislosti s hospitalizací pacientů v nemocničním zařízení, což v konečném důsledku přinese nemocnici snížení počtu a rozsahu komplikací, a tedy vzniklých nákladů na následné léčení pacientů," vysvětlil vedoucí lékař mezioborové JIP operačních oborů David Míra.

Nemocnice zároveň pořídila novou zdravotnickou techniku a nábytek a nakoupila monitorovací systém, infuzní pumpy a dávkovače pro pacienty, transportní plicní ventilátor, aktivní antidekubitní matrace a systém sloužící k ohřevu pacienta.

Náklady na rekonstrukci mezioborové JIP včetně vybavení a přístrojové techniky činí 46,5 milionu korun, přičemž 20,6 milionu zaplatil Moravskoslezský kraj, který nemocnici zřizuje. Zbytek putoval z vlastních zdrojů nemocnice.

Náměstek hejtmana připomněl mnohamilionové investice do třinecké nemocnice z minulých let a uvedl, že opravy budou pokračovat i v dalších měsících. „V současnosti probíhá příprava rekonstrukce komunikací u objektu nemocnice, aby byl v areálu zajištěn plně bezbariérový pohyb, dojde také k úpravám pro zrakově postižené pacienty, například formou speciálních povrchů a vodících lišt. V příštím roce by také měla odstartovat rekonstrukce dětské JIP," sdělil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.

Lidé se mohou zúčastnit dnů otevřených dveří a novou JIP si prohlédnout, a to 26. a 27. září od 8 do 15 hodin.