Lidé mohli v Třinci zaznamenat, že se ve městě objevily čtyři billboardy s protialkoholovou a protikuřáckou tématikou, čtyři zastávky MHD jsou opatřeny polepy se sloganem „Bez vás si nevezme“ a v červnu se konala v kině tematická beseda určená žákům a studentům třineckých základních škol a gymnázia.

„Od září míří v rámci osvěty do třineckých pohostinství a obchodů dobrovolníci, jejichž návštěva má pracovníky restaurací a prodavače podpořit v tom, že neprodat alkohol a cigarety nezletilým je krok správným směrem,“ uvedla mluvčí třineckého magistrátu Šárka Szlaurová.

V regionální televizi, na plátně třineckého kina a na LCD obrazovkách v autobusech MHD poběží spoty se stejnou tématikou a na říjen jsou pro žáky základních škol a gymnázia připraveny přednášky protidrogové prevence se zaměřením na alkohol a cigarety.

„Účelem kampaně není démonizovat alkohol a cigarety jako takové, ale poukázat na problém snadné dostupnosti alkoholu lidem mladším osmnácti let,“ uvedl náměstek primátorky Radim Kozlovský. Osvětovou kampaň rozjel magistrátní odbor sociálních věcí spolu s organizací Bunkr.

Podle statistik děti v tuzemsku zkonzumují první sklenici alkoholu průměrně ve věku 11 let. Každý druhý školák ve věku 13 až 15 let zkouší kouřit.

Z dat Českého statistického úřadu ale vyplývá, že celková spotřeba alkoholických nápojů je v posledním desetiletí nižší než na počátku tohoto tisíciletí. Mírně poklesla spotřeba piva, výraznější pokles nastal u lihovin. Naopak víno se v poslední dekádě těšilo rostoucí oblibě.

Data ministerstva zdravotnictví navíc ukazují, že u mladistvých konzumace alkoholu v posledních pěti letech spíše klesá.