Na pozemku vedle Jablunkovské ulice se nachází veřejná zeleň, okrasné keře a stromy, kterých je více než 170. Středem vede široký chodník ze zámkové dlažby se zálivy s lavičkami, veřejným osvětlením, a koši na odpadky ve vlastnictví města Třinec. Pozemek do vlastnictví města převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zatímco část pozemku byla již v minulosti užívána jako veřejně přístupná komunikace a stát ji nabyl do svého vlastnictví Ústavou České republiky z roku 1948, část byla po 1. světové válce ve vlastnictví Evangelického sirotčince v Třinci. Stát tuto část získal kupní smlouvou uzavřenou v roce 1956 se Slezskou církví evangelickou, Farním sborem v Třinci.

Na původní církevní majetek byla podána výzva k vydání v souladu se zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Po časově náročném dohledávání listin a jejich vyhodnocení bylo zjištěno, že v tomto případě nebyla církevnímu subjektu spáchána křivda, neboť k uzavření kupní smlouvy nedošlo za nevýhodných podmínek pro kupujícího. Majetek proto nebyl vydán.

Protože se na pozemku nachází místní komunikace ve vlastnictví města a rovněž významný krajinný prvek, který byl registrován v roce 2001 s cílem zachování vzrostlé zeleně, především oboustranného stromořadí líp malolistých, který tvoří hlukovou bariéru mezi obytnou částí a silnicí se železnicí a který je hojně využíván širokou veřejností, byl pozemek ve veřejném zájmu převeden bezúplatně do vlastnictví města. „Pozemek je náš a nyní se o něj budeme starat dle našich představ,“ dodal na závěr místostarosta Třince Ivo Kaleta.