Nová výstava Muzea Třineckých železáren a města Třince má název Poklady a zajímavosti z depozitáře a vzdává poctu předkům a generacím spojeným s existencí hutě. „Naše depozitáře skrývají poklady, jež jsou nedílnou součástí kulturního dědictví. V jedinečných příbězích se probouzí paměť i tradice, zrcadlí krása a um,“ shrnuje vedoucí muzea Eva Zamarská.

Pro výstavu vybralo muzeum 200 předmětů tak, aby reflektovaly příběhy obyčejných lidí. „Někdo si myslí, že v muzeích se uchovávají pouze věci zachovalé, vzácné. Ale právě věci používané denně v běžném životě nejvíce dokládají naši historii. Ty nejcennější jsou ty, které skrývají příběh života,“ doplňuje Eva Zamarská.

Operační stůl ze závodní nemocnice

Návštěvníci se můžou těšit také na originální exponáty, jež patří mezi opravdové kuriozity spjaté s krajem. Například operační stůl ze závodní nemocnice, která se datuje do roku 1895. Exponát pochází z konce dvacátých let 20. století a vyrobilo ho v přímo železárnách. Samotná nemocnice působila v železárenském podniku až do roku 1985.

Slavnostní otevření hradu Hukvaldy, 27. dubna 2024
Hrad Hukvaldy zahájil sezonu. Podívejte se, kolik tady utratíte

Výstava také mapuje bohatou kutilskou činnost pracovníků třinecké huti ve druhé polovině minulého století, takzvané Werkové fušky.

Muzeum pro děti

Do třineckého muzea lze vyrazit i s dětmi, protože přímo na ně cílí některé expozice. Jedna z nich je zaměřena na muzeální práci. „Dítě se může stát restaurátorem nebo si vyrazit vlastní minci s logem muzea. Představivost natrénuje hmatem v zakrytých otvorech přes rukávníky a bude hádat, jaké muzeální předměty skrýš ukrývá,“ láká Eva Zamarská.

Děti se také podívají do Pohádkové Země Vítězslavy Klimtové. Ta zabrnká na jejich fantazii. Do světa pohádkových postav zavede dětské návštěvníky více než sto originálních loutek skřítků, vodníků, víl, rusalek či čertíků. Výtvarně se pak vyřádí při malování kamínků nebo zdobení skřítkové čepice. Pohádková Země Vítězslavy Klimtové je otevřena do 17. května.

Akce s etnografkou a smažení vaječiny v Třinci v rámci akce Žijme / Żyjmy po naszymu, 19. dubna 2024
V Třinci se žije po naszymu. Včetně smažení svatodušní vaječiny

Expozici Poklady a zajímavosti, která potrvá až do poloviny listopadu, slavnostně zahájili její patroni. Záštitu má generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide a primátorka města Věra Palkovská. Hutnické muzeum každoročně přiláká tisíce návštěvníků.