Město nyní chystá několik novinek, které mají tento druh dopravy ještě více zatraktivnit. „Nelze se ale soustředit pouze na budování a značení nových cyklostezek, vyhrazených pruhů či stezek pro chodce a cyklisty, zvlášť když jakákoliv výstavba nových stezek silně naráží na neochotu vlastníků pozemků k jejich odprodeji," uvedla starostka Třince Palkovská.

Míní, že pro cyklisty je zapotřebí vytvořit „dostatečně přijatelné, bezpečné a komfortní podmínky". Důležitá je třeba dostupnost parkování kol. Ne vždy se musí jednat pouze o všeobecně nejrozšířenější stojany na kola. I v Třinci už vznikají zastřešené stojany na kola, jakási krytá parkoviště, která mohou sloužit pro dlouhodobější parkování kol, případně parkoviště typu „Bike and Ride", což je příklad lokality u vlakové zastávky Třinec centrum.

Novinkou jsou pak takzvané cykloboxy nebo parkovací věže. A na jednu zavedenou parkovací věž pro kola se zástupci Třince byli v minulých dnech podívat v Hradci Králové.

„Jde o automatický samoobslužný parkovací systém pro cyklisty, který umožňuje jednoduše, rychle a bezpečně a na relativně malém prostoru uschovat velký počet kol včetně drobného příslušenství. I díky nízkému poplatku se tato věž nazvaná Biketower stala oblíbencem cyklistů nejen z Hradce Králové, ale i těch, kteří do tohoto města pravidelně dojíždějí, jelikož je situována v blízkosti vlakového nádraží," vysvětlil cyklokoordinátor města Třince Leszek Gryga.

Věra Palkovská naznačila, že město se nyní bude snažit o to, aby podobná parkovací věž vznikla u nově rekonstruovaného vlakového nádraží v Třinci.

„V případě, že se město dohodne s vlastníky pozemků, že se neobjeví neřešitelné technické problémy a že se povede zajistit financování z dotačních zdrojů, mohla by se obdobná parkovací věž v daném místě v relativně krátkém časovém horizontu objevit," prohlásila třinecká starostka.