Se ziskem 44 milionů korun uzavřely hospodaření roku 2023 Třinecké železárny. Tržby za prodej výrobků a služeb rok 2023 dosáhly hodnoty korun 49,692 miliardy korun. V roce 2022 to bylo 57,602 miliardy korun.

„Rok 2023 nebyl pro výrobce oceli přívětivý. Spotřeba oceli se celosvětově propadla a zapsala tak čtvrtou roční recesi v posledních pěti letech. Na hospodaření se významně podepsaly především strmě rostoucí ceny energií, které měly zásadní vliv na konkurenceschopnost na světových trzích. Po celý rok jsme také čelili značnému poklesu poptávky na trhu s ocelovými produkty,“ konstatoval Tomáš Chrenek, předseda Dozorčí rady TŽ.

Ani vyhlídky pro období 2024 nejsou příznivé. „Letošní rok nám příliš důvodů k optimismu nenabízí. Nízká poptávka na trzích zatím přetrvává,“ říká tisková mluvčí Petra Macková Jurásková.

Vyrábí se převážně pro export

V rámci segmentu tyčové a profilové oceli, která je určen především pro automobilový průmysl si mají Třinecé železárny ve světě dominantní postavení.

„Automobilový průmysl tvoří přibližně třetinu našich koncových uživatelů,“ dodává mluvčí. Na zahraniční trhy pak míří 70% celkového objemu výroby firmy.

„Role oceli je v průmyslu nezastupitelná. Její schopnost recyklace, využití v segmentech ekologické dopravy, energetiky a moderním strojírenství ji předurčuje být udržitelným materiálem budoucnosti,“ říká 1. místopředseda Dozorčí rady TŽ Ján Moder.

Podpora zůstává v regionu

Časy pro Třinecké železárny sice nejsou nikterak výhodné, avšak jakož to jeden z největších zaměstnavatelů v moravskoslezském regionu, který dává práci 7 tisícům zaměstnancům a dalším 30 tisícům dalších lidí v navazujících firmách, si je organizace vědoma své společenské odpovědnosti. Gro jejich podpory zůstává doma na Třinecku. A podle mluvčí v tom nebude firma polevovat ani v letošním roce.

„Podporujeme školství, vzdělávání, kulturní, folklorní a společenské události v celém regionu Třinecka s přesahem do Jablunkovska. Každý rok se pohybuje v řádech několika milionů korun,“ popisuje Petra Macková Jurásková.

V rámci dalších aktivit Třineckých železáren pak společnost i letos naplno realizuje projekty jako výsadba stromů v okolí, čištění ulic, aktivity pro děti, ozdravné pobyty pro žáky základních škol, soutěže, akce, podpora seniorů apod.

Ocel jako domácí strategická komodita

„Česká republika se nemůže spoléhat na ocel dováženou, ale musí ji považovat za strategickou komoditu,“ nabádá Moder a výsledky za loňský rok mu dávají za pravdu.

Ostatně podíl Třineckých železáren na domácí produkci surové oceli se v roce 2023 zvýšil na 71 %. Toto navýšení je poměrně skokové, neboť podíl železáren na tuzemském trhu v roce 2022 byl na úrovni 57% .