Aktuální sdělení generálního ředitele Jana Czudka k nákaze koronavirem:

Vážení kolegové,

považuji za svou povinnost informovat vás, že už se začínají objevovat první nakažení nemocí Covid-19 i mezi našimi kolegy. Ve středu jsme zaznamenali 3 onemocnění našich spolupracovníků.

O tom, že přijatá opatření fungují, svědčí fakt, že u dvou z těchto případů bylo již Krajskou hygienickou stanicí potvrzeno, že k nákaze došlo mimo území Třineckých železáren. 

I u třetího je to vysoce pravděpodobné. Jeden z kolegů již byl delší dobu doma, nakažený tedy do práce nechodil, a tedy nikdo další nemusí do karantény. V ostatních případech máme v karanténě po třech lidech.

Podle pokynů hygieniků jsou všechna místa, kde kolegové pracovali, okamžitě preventivně dezinfikována a my spolupracujeme s hygieniky při trasování. Momentálně připravujeme organizační opatření tak, aby se nás v práci potkávalo co nejméně a abychom kromě jídelen, kantýn, šaten a sprch dokázali postupně dezinfikovat menší společné prostory. 

Děkuji vám, že dodržujete pravidla osobní hygieny, na veřejnosti nosíte ochranné roušky, co nejvíce omezujete pohyb mimo domov a zaměstnání. Prosím, abyste nechodili do práce, pokud máte příznaky nemoci a informujte o tom co nejdřív své nadřízené.

Dodržujte také veškerá opatření nařízená vládou. Česká republika se v příštích týdnech nebude snažit epidemii způsobenou koronavirem COVID-19 za každou cenu zastavit. Jeho šíření je nevyhnutelné, podle plánů by ovšem mělo být co nejpomalejší.

Přeji vám mnoho sil a věřím, že společně to zvládneme.

Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren