Stavbaři oznámili, že řidiči tudy neprojedou až do 2. října. Veškerá doprava i nadále povede po objízdné trase. Trasa pro pěší je zajištěna dočasným provizorním koridorem se zpevněným povrchem a vede staveništěm. Vzhledem k vývoji na stavbě silnice I/11 Oldřichovice – Nebory, zejména pak v oblasti české základní a mateřské školy, byl vytvořen průchod stavbou tak, aby byl umožněn pěším přístup v místě dopravní uzávěry.

„V zájmu zachování bezpečnosti osob procházejících stavbou byl vytvořen označený koridor. Vzhledem k tomu, že na staveništi s postupem prováděných prací může docházet k provizorním stavům a pracím v bezprostřední blízkosti průchodu, byla stanovena bezpečnostní pravidla pro zhotovitele a pro chodce tak, aby byla plně zajištěna bezpečnost pěších. S přihlédnutím k přirozené zvídavosti dětí prosíme rodiče a učitele, aby poučili děti o základních bezpečnostních pravidlech,“ uvedl minulý týden Petr Osička, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi. 

Stavba třineckého obchvatu si vyžádá prodloužení dopravního omezení i na silnici III/01141, která vede do místní části Guty.

V současné době tam v souvislosti se stavbou obchvatu pokračují uzavírky ve dvou úsecích. Dopravní omezení v první etapě potrvá až do 25. září, provoz bude i nadále v uzavřených úsecích veden v jednom jízdním pruhu a řízen semafory. Autobusová zastávka Oldřichovice, U Jakubků, která je mezi uzavřenými úseky, bude i nadále obsluhována bez omezení.

Ve druhé etapě stavby, která potrvá od 26. září do 23. října, bude provoz na zmíněné silnici zcela uzavřen a převeden na náhradní staveništní komunikaci. Než bude celá stavba nové komunikace dokončena, musí řidiči počítat s dopravním omezením do 23. října rovněž zde. Provoz v uzavřených úsecích bude i nadále přechodně řízen semafory.