Nádraží nabízí nové odbavení pro cestující a čekárnu, vznikla klidová zóna i nové parkoviště. Nedílnou součástí nového terminálu jsou autobusová stání.

Zkušební provoz na třineckém nádraží povolil Drážní úřad 20. dubna, kolaudační souhlas vydal v pondělí. České dráhy vynaložily na rekonstrukci výpravní budovy zhruba 38 milionů, z operačního programu získaly přibližně 12 milionů korun. Celkové náklady na stavbu činí 72 milionů korun.

Přednádražní prostory řešilo město Třinec, šlo především o výstavbu autobusového terminálu, které doplnily České dráhy úpravou zpevněných ploch, vybudování parkoviště P+R, stání taxi či klidové zóny. Finální projekt nezahrnoval kompletní rekonstrukci komerčních prostor

„Stavbu provázelo bohužel nepříjemné zpoždění vyvolané neplánovanými pracemi, které nešlo na základě projektové dokumentace předvídat. Tlak na včasné dokončení stavby byl pochopitelný, České dráhy jsou oprávněny čerpat dotaci ve výši 40 procent pouze z vynaložených a proúčtovaných prostředků do konce roku 2015," uvedl člen představenstva Českých drah František Bureš.