Někteří nevýhody stavby pociťují méně, jiní silněji. Několik lidí se také s připomínkami či stížnostmi, které se jich aktuálně dotýkaly, obrátilo na městský úřad. „Zaznamenáváme nejčastěji upozornění na znečištěné komunikace, prach, bláto, hluk nebo na neohleduplné řidiče nákladních automobilů," sdělila mluvčí vedení města Šárka Szlaurová. V souvislosti se stavbou obchvatu lidé upozorňují také na poškozené místní komunikace staveništní dopravou.

Vyskytly se i problémy s vodou. „Je tu všude špína. To všechno nám jde do dvora a do studny a znečišťuje vodu. Ta cesta je totiž položená výš než náš pozemek. A nic s tím nemůžeme dělat," postěžovala si obyvatelka Nebor, která si nepřála být jmenována a která má staveniště hned za okny. Její manžel upozornil na velkou prašnost, kvůli které nemohou větrat.

Jsou však i tací, kteří se stavbou vetší problémy nemají. „Život mi to nějak výrazně neznepříjemňuje. Zatím nic nepociťuji. Hluk mi nevadí a cesty nám tady čistí," vylíčila obyvatelka Třince-Gutů Iveta Szczotková, jejíž dům se nachází jen několik desítek metrů od budoucího obchvatu.

Výstavba obchvatu je náročná a rozsáhlá liniová stavba, která se s postupujícími pracemi dotýká nejen obyvatel Nebor, Gutů, Oldřichovic či Karpentné. „I když je se stavbou spojena celá řada obtíží, které způsobují obyvatelům Třince nepohodlí, musíme to už do příštího roku vydržet. Snažíme se nepříjemnosti spojené se stavbou mírnit, jak jen to je možné. Chápeme, že to mají lidé bydlící v blízkosti staveniště složité, a oceňujeme, že většina z nich stavbu obchvatu v rámci možností toleruje," uvedla starostka Věra Palkovská.

NIKOL SIKOROVÁ