Soukromé těžební společnosti mají nyní předkupní právo na státní pozemky v dobývacím prostoru. Pokud by došlo k majetkovému vyrovnání státu s církví, za současných podmínek hrozí, že veškeré lesy v Trojanovicích získá společnost OKD. „O tyto lesy OKD již v minulosti požádaly, ale legislativa lesy až do majetkového vypořádání chrání. Problém je v tom, že jakmile k vypořádání dojde, můžou OKD tyto lesy od státu odkoupit,“ vysvětlil starosta Trojanovic Jiří Novotný. Pokud by tedy těžaři lesy chtěli, musí jim je stát prodat. „To že má stát povinnost prodat svůj majetek soukromé společnosti, vidím, a ne jenom já, jako protiústavní. Rádi bychom senátorskou iniciativou napadli tento paragraf jako protiústavní. Právnicky je to zapotřebí ještě upravit,“ poukázal Novotný.

V Trojanovicích jde o 2200 hektarů lesa, což jsou 2/3 katastru obce. „Společnost OKD již toto své nadstandartní právo využívá a založila dceřinou společnost, která se zabývá realitní činností. Naší obavou je, že okolní, původně arcibiskupské lesy, bude díky lobbingu v poslanecké sněmovně vlastnit soukromá těžařská firma,“ dodal Novotný. Trojanovičtí se obávají, že kdyby se zde jednou přece jen vytěžilo ložisko a nastaly problémy například s ujetím svahu, těžko by se domáhali toho, aby stav dával někdo do pořádku.

To, že OKD měly a stále mají o majetek zájem, potvrdil jejich mluvčí Vladislav Sobol. „K jeho získání ale OKD nevyužívají žádných dalších osob pro takzvané zcizení majetku,“ řekl Sobol. Jak by území využili, neuvedl.

Předkupní právo soukromých těžebních společností na státní pozemky v dobývacím prostoru je zakotveno v zákonu z roku 2003. Nejen ekologičtí aktivisté jej považují za neadekvátní. „V současné době prosazujeme novelizaci horního zákona, ovšem podle právníků lze velmi těžko toto právo těžebním společnostem odebrat,“ nastínil Novotný. Podle něj se právo nelíbí ani ministru Martinu Římanovi. „Při jednáních ohledně tohoto zákona, která jsme vedli v únoru letošního roku, uznal, že práva soukromých těžebních společností jsou v současnosti nadstandardní a předkupní právo těžařů označil za zrůdnost,“ řekl Novotný.

Za pravdu dal obci také ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. „Je to samozřejmě závažný problém,“ podotkl a slíbil, že se na věc podívá. „Když to půjde nejrychleji, tak by zákon církevních restitucí mohl být kompletně schválen, tuším, v srpnu. Takže máme ještě nějaký prostor,“ uvedl Čunek při návštěvě Kopřivnice.

Těžební společnost sleduje situaci z povzdálí. „Církevní restituce a předkupní právo organizací, které mají stanoven dobývací prostor na státní pozemky, je otázkou vzájemného souladu právních norem, řešících tuto problematiku a leží mimo kompetence OKD,“ konstatoval Sobol.