Bude také provedena oprava odvodnění a opevnění čel propustku.