K prohlídce tunelu bude zájemce přepravovat ze železniční stanice Mosty u Jablunkova motorový vlak řady 810. Z důvodu zajištění bezpečnosti osob nebude dovolen přístup k tunelu jiným způsobem než přepravou motorovým vlakem. Zpřístupnění tunelu bude umožněno v době od 9 do 14 hodin. Zároveň bude, kromě procházky tunelem, pro veřejnost připravena i výstava k historii obou jablunkovských jednokolejných tunelů.

Součástí výstavy budou i základní výkresy nové podoby dvojkolejného tunelu. Stavba nového tunelu bude trvat dva roky. Tunel v 1. traťové koleji, který bude železniční dopravě sloužit ještě po dobu dvou let, pak bude částečně zasypán a zbývající část bude po provedení stavebních úprav a vybudování propojení s novým dvojkolejným tunelem sloužit jako úniková štola z dvojkolejného tunelu. První tunel byl dle nápisu na portálu zhotoven již v roce 1870 a v roce 1871 byla trať předána do užívání pro železniční dopravu. Druhý tunel byl dokončen a zprovozněn v roce 1917, se stavbou bylo započato v roce 1914.