Radim Turek tvrdí, že v souvislosti se schvalováním rozpočtu na rok 2011 se koalice dohodla na „podivné taktice“, která je prý v jiných městech velmi neobvyklá. „Třinec má zase v něčem prim. Tak se samozřejmě této taktice přizpůsobím. A chtěl bych požádat vedení města o seznam uskutečněných investičních akcí za období 2006 až 2010. Aby obsahoval název akce, vítěze, následně určenou částku na tuto investiční akci, vysoutěženou částku a konečně skutečně proplacené náklady. A se sdělením, o jakou formu výběrového řízení šlo,“ řekl Turek.

Později dodal, že se jedná o investice „od jednoho milionu korun nahoru“. Podle svých slov chce znát rovněž veškeré vynaložené investice do objektu na Javorovém vrchu. „Pak by mě docela zajímalo, jakým způsobem jsou provozovány známé záchodky na autobusovém stanovišti, kde je ztráta 425 tisíc korun. Takže bych chtěl znát důvody té ztráty a kdo záchodky provozuje,“ prohlásil s tím, že navrhuje také komplexní interní audit města.

Podle Věry Palkovské budou jeho požadavky k investicím splněny na únorovém jednání zastupitelstva. „Nevidím v tom nejmenší problém,“ řekla starostka. „Máme přísné kontroly a není problém toto vše zveřejnit. Tam je vždycky jediným kritériem cena. Jinak veškeré investiční akce jsou na úřední desce, tak jak zní zákon o veřejných zakázkách. My jsme dokonce nadstandardní, protože při výběrových řízeních čteme cenu díla při otevření obálky. Což po nás zákon nepožaduje. Takže my jsme v tomhle hodně popředu a rádi vám pane Turek tyto podklady dáme,“ řekla Palkovská opozičnímu zastupiteli. Seznam předloží šéf odboru investic.

Co se týká požadavku na další audit, zde je podle starostky situace trochu složitější. „Máme vnitřní audit, který podléhá přímo starostce města, pravidelně se dělá vnitřní audit v jednotlivých oirganizacích, kde je město zřizovatelem. Není problém do těchto materiálů nahlédnout. A jinak běží audit, který se týká hospodaření města. Předkládáme ho každý rok v březnu,“ uvedla Palkovská s tím, že stejné to bude i letos na jaře. „Pane Turek, na všechny vaše otázky budou dány odpovědi,“ soudí starostka.

Vztahy mezi Radimem Turkem a zástupci třinecké koalice jsou od komunálních voleb vyhrocené. Zastupitel Petr Šiška v prosinci Turka nepřímo označil za klauna, opoziční politik naopak Šiškovi nabízel dodat patřičné informace, aby „neplácal nesmysly“.