„Samozřejmě nás tato informace potěšila, protože se to protahovalo. Lidí, kteří si stěžovali na hlučnost, bylo přes tři sta. Jejich podpisy, kterými vyjádřili svou nespokojenost pod peticí, měly tím pádem smysl. Hodně nám ale pomohlo i to, že jsme se do problému vložili s vydatnou podporou dvou regionálních poslanců," zamyslel se předseda Občanského sdružení Pro Hodoňovice Jaroslav Zámečník.

Člen obecní rady David Blahut dodal, že první a druhá etapa výstavby protihlukových zdí, která by měla být dokončena 31. října 2016, si vyžádá přechodné dopravní omezení a úpravu provozu. Doprava povede v levých jízdních pruzích, omezení bude probíhat bez objízdných tras. „Každou velkou stavbu doprovází i určité komplikace. Doufáme, že těch problémů bude ale co nejméně. A když bude dílo dokončeno, bude u lidí, kteří bydlí poblíž zmíněné komunikace, převládat spokojenost," zamyslel se David Blahut.

Komunikace patří ŘSD, celkové náklady by se měly pohybovat kolem pětapadesáti milionů korun. Protihluková zeď má mít přibližně čtyři kilometry. „Zatím jsem vizualizaci neviděl. Mělo by se jednat o betonové desky. Pokud mám dobré informace, počítá se i s několika proluky, které ale nejsou moc šťastné. V těch místech se asi budou stížnosti na hluk objevovat i nadále," obává se Zámečník.