Jde o další krok při obnově a zvelebování horské chaty, který učinil Klub českých turistů po více než roce usilovných příprav, projektování a překonávání legislativních komplikací.

„Aktuálním problémem chaty je malý počet sociálních zařízení a nedostatek vodních zdrojů. Řešením je tedy v blízkém okolí chaty Prašivá postavit veřejné WC, které bude napojeno na dešťovou vodu svedenou ze střechy chaty do bývalých betonových jímek. Cílem celého projektu je rovněž ukázat veřejnosti, že i provoz horské chaty může být ekologický a šetrný k životnímu prostředí,“ uvedl Martin Stiller z chaty Prašivá.

Klub českých turistů získal výraznou peněžní podporu z nadačních a grantových fondů soukromých společností. Zbytek projektu, který má vyjít na tři čtvrtě milionu korun, je financován z vlastních zdrojů klubu a dále je podporován nemalou dobrovolnickou a partnerskou pomocí řady firem, institucí a dobrovolníků, kteří se na stavbě podílejí nejen finančně, materiálově, ale i fyzicky.