Když se v prosinci 2012 otevřel nový úsek rychlostní komunikace R48 mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem obyvatelé Chlebovic a Zelinkovic si oddechli. Lidem v Lysůvkách, osadě na kraji města s více než třemi stovkami obyvatel, ale začaly starosti. Kvůli hluku z nové silnice. Teď mají naději, že se konečně dočkají vytoužených zdí, díky kterým by si měli užít větší klid.

Ministerstvo dopravy těsně před Vánoci povolilo výstavbu protihlukových opatření. Stavba by měla být zahájena v příštím roce, dokončení je naplánováno na rok 2018. Náklady se odhadují na 13 milionů korun, nové stěny vyrostou podél zhruba 400 metrů dálnice.

„Od spuštění provozu si lidé stěžují, protože se strašně zvedl hluk," poznamenala před časem předsedkyně osadního výboru Zelinkovice Lysůvky Alice Ondračková. Poukázala na to, že protihlukové zábrany chrání jen jednu stranu silnice směrem k Zelinkovicím. „Tím pádem se zvuk odráží na Lysůvky," upozornila.

Krajská hygienická stanice na základě měření dopravního hluku potvrdila, že hlukové limity zde v noční době prokazatelně překračují povolené hodnoty. Ředitelství silnic a dálnic, které rychlostní komunikaci vlastní, proto mělo začít jednat. Státní organizace ale koncem roku 2014 podala žádost o prodloužení časově omezeného povolení pro provoz nadlimitně hlučné komunikace R48 v úseku Rychaltice Frýdek-Místek do konce roku 2019. S tím, že do té doby plánuje zpracovat projektovou dokumentaci, vyřídit územní rozhodnutí a stavební povolení protihlukových stěn včetně jejich realizace.

Krajští hygienici ale vyzvali ŘSD, aby navrhlo rychlejší, byť dočasné protihlukové opatření. Původně měla letos podél druhé strany dálnice vyrůst mobilní stěna. Nakonec se ale kvůli horší proveditelnosti přistoupí k trvalým protihlukovým zdem. Proti verdiktu Ministerstva dopravy mohou účastníci řízení ještě podat rozklad k ministru dopravy.