Půjde o nepodsklepenou přízemní stavbu zastřešenou sedlovou střechou. Stavba nebude převyšovat okolní zástavbu a její vzhled bude vycházet z funkčních požadavků na způsob využití tohoto objektu.

Problémy se zázemím v areálu se vyhrotily natolik, že tam před rokem kvůli špatnému stavu museli hlavní dřevěnou budovu zbourat a nechat žákovská mužstva převlékat se v provizorních šatnách v obytných buňkách.

Na pokrytí spoluúčasti na realizaci projektu lidé z Nebor a okolí přispívali ve veřejné sbírce. Druhá etapa zahrnuje také stavbu nové čistírny odpadních vod a vsakovací jímku srážkových vod. Hodnota zakázky činí 7,2 milionu korun bez DPH.