Podle Ředitelství silnic a dálnic, která má být investorem nové mimoúrovňové křižovatky, se počítá se zahájením stavby v horizontu pěti let. Vyplývá to z informačního letáku na webu ŘSD.

V minulém týdnu vydal odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí rozhodnutí o prodloužení platnosti stanoviska EIA. Bez toho by nešlo získat stavební povolení, která zatím křižovatka marně vyhlíží. Platnost byla dle zákona prodlužena o pět let, tedy do roku 2024.

Kamiony z lokality, kde sídlí automobilka Hyundai, stále komplikují dopravu na okrajích Dobré a Nošovic. Podle studie EIA lze po vybudování křižovatky na dálnici D48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem předpokládat spíše pozitivní vlivy z hlediska ochrany ovzduší. Snížit by se měla imisní zátěž hustě obydlených lokalit.

„V obci Dobrá dojde ke snížení celkové imisní zátěže, což bude mít příznivý dopad na lokalitu s vyšším osídlením, než v okolí MÚK Nošovice. Určit konkrétní míru tohoto snížení je v této fázi problematické, jelikož nelze v současné době určit skutečný poměr vozidel směřujících na MÚK Nošovice místo na MÚK Dobrá,“ píše se ve stanovisku EIA.

Přípravou stavby se zabývají úřady už řadu let, vždy se ale objevily všemožné potíže. Proti rozhodnutím se odvolávali někteří účastnící řízení, v celé záležitosti se angažovala také ekologická organizace Děti Země.

Krajský úřad v Ostravě už v roce 2014 zrušil územní rozhodnutí, které dřív vydal stavební úřad v Dobré s tím, že stavba nesplňuje řadu veřejných zájmů a také že chybí důležité odborné studie. Věc se tak vrátila k novému projednání a začal se jí zabývat frýdecko-místecký magistrát. Loni požádal stavební úřad o aktualizaci hlukové studie. Na stavbu křižovatky je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, kterou bude nutné zaktualizovat. Cena stavby se předběžně odhaduje na zhruba 290 milionů korun.