Stavební povolení město obdrželo na konci srpna, z těchto důvodů nemohla být jeho výstavba realizovaná o prázdninách. Parkoviště bude umístěno v prostoru před vjezdem do MŠ v místě současných tújí.

Lidem je doporučeno po dobu výstavby parkoviště využívat parkovací plochy u Orlovny, nebo před Kulturním centrem v Paskově. Rozšíření parkovacích ploch by mělo zlepšit dopravní situaci v dané lokalitě a předcházet nebezpečným kolizním situacím v blízkosti školky.