Někteří poznávají, že za každou cenu šetřit na teple se už nemusí tolik vyplatit. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo vyhlášku o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, podle které má být cena tepla spravedlivější.

Zatím se rozdíly v nákladech rozúčtovávaly na úkor všech v bytovém domě. Jinak řečeno na toho, kdo nepřiměřeně teplem šetřil nebo plýtval, dopláceli ostatní. Pokud budou překročeny přípustné rozdíly v nákladech na vytápění, poskytovatel služeb upraví výpočet jen u těch bytů, u kterých byla stanovená hranice překročena. U ostatních se bude i nadále vycházet pouze z údajů získaných z indikátorů vytápění nebo z měřidel.

Například ve Frýdku-Místku je cena tepla za rok 2016 nižší, než se předpokládalo. Obyvatelé města zásobovaní teplem od Distepu zaplatili za ústřední vytápění 524,60 korun, za gigajoule bez DPH a za ohřev teplé vody 475 korun. „Oproti předběžné ceně u tepla pro vytápění je to o 28,80 koruny a pro ohřev teplé vody o 17,30 koruny za gigajoule méně," uvedla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Distep účtuje teplo podle skutečné dodávky na patu domu, a to tomu, kdo je správcem těchto domů.

Ilustrační foto.
Porodní oddělení je po rekonstrukci

Pokud jde o městské byty, účtuje Distep celkovou částku městu, a to následně rozúčtovává náklady mezi jednotlivé nájemce. V případě domů v soukromém vlastnictví je rozúčtování na jejich majitelích, případně to za ně dělají realitní kanceláře, u kterých mají sjednanou správu těchto věcí. Celkem městská společnost zásobuje tepelnou energii a teplou vodou přes osmnáct tisíc domácností ve Frýdku-Místku.

Podle ministerstva není vhodný ani příklad, kdy se například v bytovém domě domluví, že se bude v zimě topit jen minimálně, aby i průměrná spotřeba tepla byla minimální. „Vymrzlý dům začne plesnivět a obyvatelé si zadělají na daleko větší problémy a také na větší dodatečné náklady, než jaké ušetřili za topení. Užitečnější je, aby se každý obyvatel podílel na vytvoření tepelné stability v domě, a předešlo se zbytečným škodám," uvedla mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.

Okolo dětského hříště vystaví technické služby nové oplocení, které se bude táhnout podél cyklostezky, a zvýší tak bezpečnost hrajících se dětí.
U dětského hřiště na Olešné vyroste nové oplocení