Jednotlivé semináře jsou určeny ženám a mužům libovolného věku, jakéhokoliv ukončeného nebo neukončeného oboru vzdělání, lidem zaměstnaným i bez zaměstnání (matkám a otcům na rodičovské dovolené, uchazečům o zaměstnání).

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s možností ověření dosavadních praktických dovedností prostřednictvím takzvaných zkoušek dílčích kvalifikací a dozvědí se o různých možnostech doplnění vzdělání a především zvýšení vzdělání, které jsou dostupné v našem regionu a v nejbližším okolí. A to v dálkové, večerní či kombinované formě studia při zaměstnání. „Aktuální nabídka se týká zahájení studia ve školním roce 2011 až 2012. Zájemci o studium budou seznámeni s podmínkami pro přijetí na uvedené učební a studijní obory. Některé obory představí osobně zástupci jednotlivých vzdělávacích institucí,“ řekl ředitel frýdecko-místeckého úřadu práce Libor Černý.

Podle svého nejvyššího ukončeného vzdělání si zájemci o uvedený seminář zvolí termín k účasti: středa 26. ledna – lidé s maturitním vysvědčením nebo vyšším vzděláním, středa 2. února – lidé se základním vzděláním, čtvrtek 3. února – lidé s výučním listem.

Semináře proběhnou v prostorech Úřadu práce ve Frýdku-Místku. Vstup je zdarma. Jednotlivé semináře jsou určeny i lidem, kteří o studiu dosud neuvažovali, účast nezavazuje k dalšímu studiu. „Účastníci získají řadu potřebných informací a podnětů k promyšlení svého postupu v dalším vzdělávání neboť současný trend celoživotního učení se stává nezbytností pro perspektivní uplatnění na trhu práce. V případě potřeby bude jednotlivcům nabídnuta individuální konzultace,“ doplnil Černý.

Zájemci o účast na semináři se mohou přihlásit k účasti v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání na Úřadu práce ve Frýdku-Místku, ulice Na Poříčí 3 510, telefonicky – 950 113 485, emailem: renata.tyleckova@fm.mpsv.cz.