Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, cestovní pojištění. Na to všechno se nyní zaměřilo město Frýdek-Místek.

Pojišťuje nejen sebe, ale i třicet svých příspěvkových organizací, včetně čtyř obchodních společností.

Podle magistrátu nové smlouvy přinesou milionové úspory. Nabídky se podávaly do 19. prosince.

„Všechny organizace nyní uzavírají pojistné smlouvy na následující čtyři roky. Vysoutěžená cena pojištění je přibližně 13.8 milionu korun za čtyři roky, což je oproti původním smlouvám za více než 25 milionů korun značný pokles,“ upřesnil náměstek primátora Frýdku-Místku Dalibor Hrabec. „Tuto úsporu jsme dosáhli především pomocí agregace poptávky, kdy jsme na jednotlivých pojistných smlouvách získali často poloviční, v některých případech i třetinovou cenu,“ dodal náměstek. „Vybírali jsme ze dvou variant, kdy kromě majetku města a jeho příspěvkových organizací jsme poptávali i souhrnnou nabídku pro obchodní společnosti města Distep, Sportplex, TS a Frýdeckou skládku. Ta vyzněla nejlépe, proto jsme se pro ni rozhodli. Ročně ušetříme téměř tři miliony korun,“ řekl Hrabec s tím, že město podobným způsobem vyřešilo například nákup plynu nebo elektrické energie, pokaždé se značnou úsporou.

Třinec zatím smlouvy k pojištění svého majetku řešit nemusí. „Nové výběrové řízení bude vypsáno až ke konci roku,“ uvedla mluvčí městského úřadu Šárka Szlaurová. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že u pojistného za dobu od května 2008 do prosince 2012 se nejedná o zanedbatelné částky - na pojištění odpovědnosti za škodu připadá 1,609 milionu korun, u pojištění majetku jde o 1,709 milionu, město platí i 117 tisíc korun za pojištění pohřebiště a například pojištění elektronických zařízení přijde na 21 tisíc.

Pokud jde o havarijní pojištění vozidel a dopravovaných věcí, město platí 573 tisíc korun. A jen pro zajímavost - za pojištění chaty Oravy Třinečtí platí 7300 korun ročně.

LADISLAVA VAVROŠOVÁ
MAREK CHOLEWA